Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 17 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31188 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 26/2/2016 tarih…

 

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları

SGK Genelgesi 2020/8 – SGK İdari Para Cezaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 51592363-010.06.02…

 

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama

SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Hakkında Açıklama SGK Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları Konusunda Açıklama Yaptı ÖZET: 1) SGK biri… 

 

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimine ve Nemalandırılmasına İlişkin Yönetmelik

Özel Fon Mal Varlığının Yönetimi Nemalandırılması 16 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31187 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap…

 

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7249 Sayılı Avukatlık Kanunu 15 Temmuz 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31186 Kanun No. 7249 Kabul Tarihi: 11/7/2020 MADDE 1 – 19/3/1969 tarihli ve 113… 

 

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir

Aynı Ay İçerisinde Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteğinden Yararlanılabilir ÖZET: 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi kapsamında ücrets… 

 

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak

Ba ve Bs Bildirimleri Otomatik Oluşturulacak Hazırlanan Tebliğ taslağı ile; — Hali hazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan “Adisyon” belgesinin, elek…

 

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni

Covid-19 Nakdi Ücret Desteği Eksik Gün Nedeni (SGK’nın TÜRMOB’a Gönderdiği Cevabi Yazı) T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Pri…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark