SGK Genelgesi 2019/16 – Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri

3201 sayılı Kanunda gerçekleştirilen düzenlemeler 1/8/2019 (dahil) tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup anılan tarih itibariyle yapılacak iş ve işlemler aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yürütülecektir.

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 393)

Milli Emlak Genel Tebliği 393 23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30867 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 379)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 392)

Milli Emlak Genel Tebliği 392 23 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30867 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 24/11/2017 tarihli ve 3025…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 313)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 391)

Milli Emlak 391 21 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30865 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 29/8/2007 tarihli ve 26628 sayılı Resmî…

 

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sosyal Hizmetler İstihdam 21 Ağustos 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30865 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 – 12/6/2014 tarihl…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/15)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/15 20 Ağustos  2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30864 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/2…

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esasların 4 üncü maddesinin (4.5) numaralı bendi gereği…

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin; (II/C/1.1) bölümünde yer alan “Engelli sağlık kurulu raporu” tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, söz konusu tanımdan sonra gelmek üzere aşağıdaki “Çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)” tanımı eklenmiş ve “Engellilik derecesi (oranı)” tanımında yer alan “Engelli” ibaresi “Engellilik” şeklinde değiştirilmiştir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark