Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4105)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranları (Karar Sayısı: 4105) 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4105 Ekli “Mal ve Hizme..

 

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemine Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Reasürans Desteğine Dair Karar (Karar Sayısı: 4092)

Reasürans Desteği (Karar Sayısı: 4092) 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4092 Ekli “Devlet Destekli Ticari Alacak Sigorta…

 

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4091)

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi 4091 22 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31519 Karar Sayısı: 4091 Kaynak Kullanımını Destekleme Fo…

 

20 Haziran 2021 Tarihli ve 31517 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri

Kamu İhale Kurumu Yönetmelik ve Tebliğleri 20 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31517 Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişikl…

 

7327 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7327 Sayılı İcra ve İflâs Kanunu Değişiklik 19 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31516 Kanun No: 7327 Kabul Tarihi: 9/6/2021 MADDE 1 – 9/6/1932 …

 

SGK Genelgesi 2021/19 – Rücu Alacaklarının Takip ve Tahsili

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-96597630-010.06.01-25442898 Tarih: 31.05.2021 Konu : Rücu Alacakl…

 

Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetler ve Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik

Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmeleri 16 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31513 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumun…

 

2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru

2020 Takvim Yılına Ait Gelirlerin KGK’ya Bildirilmesine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin (BDY) 34/1-d maddesi uy…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark