1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu

1 Ocak 2020 Tarihi İtibarıyla e-Belge ve e-Defter Uygulamalarına Geçmesi Gereken Mükellefler Tablosu 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla ve sonrasında mükel… 

 

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 1819)

Ticaret Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik 1819 12 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30976 Karar Sayısı: 1819 Ekli “Ticaret Sicili Yönetmeliğinde De…

 

SGK Genelgesi 2019/21 – 2019/16 sayılı Genelgede Değişiklik

SGK Genelgesi 2019/21 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı:40552758-203.05.15-E.18727525 Tarih: 29/11/2019…

 

Yeni Vergiler – Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri

Dijital Hizmet, Konaklama ve Değerli Konut Vergileri ÖZET: 7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna…

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2019/19)

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ 2019/19 09 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30973 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: MADDE 1 – 25/12/201… 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Dijital ortamda sunulan her türlü reklam hizmetleri (reklam kontrol ve performans ölçüm hizmetleri, kullanıcılarla ilgili veri iletimi ve yönetimi gibi hizmetler ile reklamın sunulmasına ilişkin teknik hizmetler dâhil)…

Anayasa Mahkemesinin 2016/8880 Başvuru Numaralı Kararı – Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar

Gümrük Alanında Çıkan Yangında Zayi Olan Mallar Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: İKİNCİ BÖLÜM KARAR TELPA TELEKOMÜNİKASYON TİCARET A.Ş. BAŞVURUSU Baş…

 

GVK 309 – Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 309) 03 Aralık 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30967 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark