Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi 06 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31446 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ B… 

 

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri 01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı il…

 

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler Raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve de…

 

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duy…

 

SGK Genelgesi 2021/8 – İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge

SGK Genelgesi 2021/8 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-51592363-010.06.02-23135696 Tarih: 31.03.2021 Ko…

 

2020 Yılı Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

2020 yılında elde edilen kurum kazancının vergilendirilmesine ilişkin Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi hazırlanarak kullanıma sunulmuştur. Söz konusu Re…

 

SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi

SGK İşveren Arasında Mahsuplaşma Sistemi Mahsuplaşma Programının kullanımına ilişkin hazırlanmış detaylı kılavuz ekte sunulmuştur. Kılavuzda, mahsupla…

 

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

Elektronik Tebligat Sistemi Genel Tebliği (Sıra No: 2) 01 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31441 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 25/1/2018 tarih…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark