1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Hatırlatmalar

2021 Yılı Beyanlarında 1 Milyon ve Üzeri Teknokent Kazanç İstisnasından veya AR-GE İndiriminden Yararlanan Mükelleflere Yönelik Hatırlatmalar 03.02.20…

 

Aktif İşgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Aktif İşgücü Hizmetleri Usul ve Esaslar 08 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31803 Türkiye İş Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Hükümleri Amaç M…

 

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2022/16)

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşüm (Sayı: 2022/16) 08 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31803 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında..

 

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405)

Telif Hakları Alanında Meslek Birlikleri Yönetmeliği (Karar Sayısı: 5405) 07 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31802 Karar Sayısı: 5405 Ekli “Teli… 

 

2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /59 Konusu        : Geçici Vergi Dönemlerinde Y…

 

Anayasa Mahkemesi 2019/1450 Başvuru Numaralı Kararı – Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali

Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali 05 Nisan 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31800 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: BİRİNCİ B… 

 

GİB 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi

GİB 2021 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Kurumlar vergisi mükelleflerinin 2021 hesap döneminde elde ettikleri kurum kazançlarının vergilendirilmesine y…

 

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark