2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)

2021 Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları (2021/1) 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 (Mükerrer) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 9/8/19..

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından, İşletme Hesabı Esasına Geçiş

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Bilanço Usulü Esasından İşletme Hesabı Esasına Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “Bilanço Usulü Esasına” göre gö…

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 İşletme Hesabı Esasından, Bilanço Usulü Esasına Geçiş

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 İşletme Hesabı Esasından, Bilanço Usulü Esasına Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre… 

 

Defter Beyan Sistemi Duyurusu 2021 Yılına Geçiş İşlemi

Defter Beyan Sistemi 2021 Yılına Geçiş İşlemi Defter-Beyan Sistemini öteden beri kullanan mükelleflerin “2021” yılına ilişkin yeniden başvuru yapmalar…

 

2021 Yılında İşletme Hesabı Esası ve Bilanço Esasına Göre Defter Tutma ve Sınıf Değiştirme Hadleri

2021 Yılında İşletme Hesabından Bilanço Esasına Geçiş İçindekiler I-BİLANÇO ESASINDAN İŞLETME HESABINA GEÇİŞ II- İŞLETME HESABINDAN BİLANÇO ESASINA GE…

 

e-Defter Uygulamasına Geçmesi Gerekmekle Birlikte Henüz Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Hakkında Duyuru

e-Defter Uygulaması Mali Mühürlerini Temin Edemeyen Mükellefler Bilindiği üzere, 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği (3 Sıra No.lu Elektronik… 

 

2021 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (Karar Sayısı: 3345)

2021 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli 30 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31350 (Mükerrer) Karar Sayısı: 3345 Ekli…

 

SGK Genel Yazı – 5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

5510 Sayılı Kanunun Geçici 83 Üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamaları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark