2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili 9/12/1997 Tarihli ve 97/10349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4273)

Eğlence Vergisi Nispetleri (Karar Sayısı: 4273) 14 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:  31541 Karar Sayısı: 4273 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kan…

 

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü 14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımla… 

 

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru

523 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hakkında Duyuru 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasıyla ilgili yayıml..

 

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) Resmi Gazete’de Yayımlanmak Üzere Cumhurbaşkanlığına gönderildi

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:88) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 88) Amaç..

 

VUK 529 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529)

VUK 529 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 529) 13 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31540 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Yeniden Yapılandırma İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşürü

14 Haziran 2021 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’n…

 

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü

MTV ve Taşıtla İlgili İdari Para Cezalarının Yapılandırılması Broşürü 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kan…

 

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri İle e-Beratlarını Oluşturulma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı

Beyanname Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/136 Konusu: 26 Temmu…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark