2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge

2022 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27…

 

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

İşveren Uygulama Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ 07 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31712 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından… 

 

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri

SGK Genel Yazı – Borcu Yoktur Aktivasyon İşlemleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı:E-13986510-206.0… 

 

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem

Kıdem Tazminatı Tavanı 2022/1. Dönem 2022 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim…

 

4-b Tarım ve Ek 5 Sigortalılarının Primlerinin 6 Aylık Dönemler Halinde Tahakkuk Ettirilmesi Hakkında SGK Genel Yazısı

Bu madde kapsamındaki sigortalılar, genel sağlık sigortası primi ile kısa ve uzun vadeli sigorta kolları primlerinden ait olduğu yılın Ocak-Haziran dönemi primlerini Temmuz ayı sonuna, Temmuz-Aralık dönemi primlerini takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar Kuruma öderler.

Ödeme Günleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği Hakkında SGK Genel Yazısı

“Sigortalıya ve hak sahiplerine bağlanan gelir ve aylıklar, Kurumca belirlenen dönem ve tarihlerde her ay peşin olarak ödenir. Ödeme günü cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılır.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Yapılan Değişikliklerle İhracat Bedelleri Konusundaki Gelişmeler

Mali Müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam edecektir. Meslektaşlarımızın ihtiyaç duyacakları bilgiye en doğru ve en sağlıklı bir biçimde ulaşmaları için eğitim faaliyetleri, yayınlar gerçekleştiriyoruz. Bu çalışmalarımızdan birisi de, Mali Mevzuat Yorum Uygulama Sirküleridir.

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5072)

Ekli “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 46 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark