SGK Genel Yazı – 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sa…

 

Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları

T.C. HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-E.9167 Tarih: 09.01.2021 Konu : Mahalli İdare S… 

 

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi

KGK Duyurusu – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kuruma Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin…

 

TÜRMOB – Meslek Etiği

TÜRMOB – Meslek Etiği Türkiye’de muhasebe mesleğinde etik ilke ve kuralların geliştirilmesi için uluslararası ve ulusal kuruluşların çalış…

 

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Saklanması Hakkında Duyuru

e-Defter Dosyaları ile Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyaları Bilindiği üzere, 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayıml..

 

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri

Defter Beyan Duyurusu – Stok Defteri 2021 vergilendirme döneminden itibaren “Stok Defteri” kullanıma kapatılmıştır. Söz konusu defterin 2021 yıl..

 

Bazı Kamu İktisadi Teşebbüslerinden Alınacak Hasılat Paylarına İlişkin 30/12/2005 Tarihli ve 2005/9916 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3416)

Hasılat Payları (Karar Sayısı 3416) 08 Ocak 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31358 Karar Sayısı: 3416 Bazı kamu iktisadi teşebbüslerinden alınacak hası… 

 

İstenmeyen SMS, e-Posta ve Sesli Aramalar Konusunda Rahatsızlıkları İçin İYS Sistemi Oluşturuldu

İstenmeyen SMS, e-Posta ve Sesli Aramalar İYS Sistemi Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine İlişkin Basın Açıklaması Bilindiği üzere, tüketicileri…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark