Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından İstenebilir

Limited Şirket Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu Kanuni Temsilcilerin Takibinden Önce Şirket Ortaklarından…

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı E: 2013/1, K: 2018/1 – Tahsil Edilemeyen Vergi Borcu

Danıştay İçtihatları Birleştirme E: 2013/1 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142, K: 2019/38 – Sahte Fatura Teminat İsteme ve İhtiyati Haciz

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/142 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/142 Karar S..

 

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136, K: 2019/21 – Ödemesi Yapılmayan Kar Payları

Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2018/136 20 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30807 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2018/136 Karar S…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 12) 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nd…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İthalatı Hakkında Tebliğ (İthalat: 2019/19)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/19 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin ama…

 

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Eşyanın İhracatı Hakkında Tebliğ (İhracat: 2019/5)

Elektronik Kimlik Bilgisi 2019/5 18 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30805 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amac…

 

13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki…Karar (Karar Sayısı: 1149)

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 1149 17 Haziran 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 30804 13/7/1956 Tarihli ve 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark