Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373-010.9…

 

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin,…

 

2020 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulması

2020 7/A ve 7/B Hadleri 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler ÖZET : 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.22…

 

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı – SGK Bildirimleri Nasıl Yapılacak?

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı ÖZET : 01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçild… 

 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

2020 Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Sağlık Yardımları 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacak…

 

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları

Gider Kısıtlaması ve Muhasebe Uygulamaları 7194 Sayılı Kanun İle Getirilen Gider Kısıtlaması Düzenlemeleri ve Muhasebe Uygulamaları Özet: 7194 sayılı…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2020 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2020 Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 07 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31001  Sermaye Piyasası Kurulundan: SERMAYE PİYASASI KURULU K…

 

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı – 1. Dönem

2020 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389-010.06.02-.13659 Tarih:…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark