Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar 12/10/2019 12 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30916 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/1/2015 tarihli… 

 

SGK – İşverenlere Tahakkuk ve Tahsilat Sürelerine İlişkin Elektronik Posta Gönderilmesi

SGK – İşverenlere Elektronik Posta Gönderilmesi T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 99779835-202.99-E….

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Reeskont ve Avans İşlemleri Faiz Oranları 11 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30915 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bankamızca, vadesine en… 

 

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 – Yoklama İşlemleri

Uygulama İç Genelgesi 2019/5 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı: 29537098-010.06.01[64]-E.136959 Tarih: 03.10.2019 Konu : Y…

 

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ayakta Teşhis ve Tedavi 10/10/2019 10 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30914 Sağlık Bakanlığından: MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Res…

 

Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği (III – 35/A.1)

Paya Dayalı Kitle Fonlaması III – 35/A.1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayana…

 

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2019/1)

Mesleki Yeterlilik Belgesi Tebliğ 2019/1 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: Amaç ve kapsam… 

 

Gıda Işınlama Yönetmeliği

Gıda Işınlama Yönetmeliği 03 Ekim 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30907 Tarım ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark