2021 Yılı Kurban Bayramı İkramiyesi, 4c (Emekli Sandığı) Temmuz Zam Farkları İle 4a(Ssk) – 4b (Bağkur) Temmuz Aylıklarının Ödenmesine İlişkin Duyuru

2021 Yılı Kurban Bayramı İkramiyesi 2021 yılı Kurban Bayramının 20, 21, 22, 23 Temmuz 2021 tarihlerine rastlaması nedeniyle; 1) 4-a (SSK) kapsamında a… 

 

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği 14 Haziran 20…

 

4/7/1956 Tarihli ve 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4226)

2021 İlave Tediyenin Süreleri (Karar Sayısı: 4226) 07 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31534 Karar Sayısı: 4226 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı…

 

GİB – Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Başvuru Kılavuzu

Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Temmuz 2021 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığı (III) V…

 

SGK Genel Yazı – 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddelerinde Yer Alan Prim Destekleri

4447 sayılı Kanunun Geçici 27 ve 28 inci Maddeleri Prim Destekleri T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-41… 

 

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat

06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Mevzuat 06 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31533 Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapı… 

 

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler

MUHSGK Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Sütunu Doldurulurken Dikkat Edilmesi Gerekenler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürl..

 

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru

GEKAP Beyannamesine İlişkin Duyuru Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin on altıncı fıkrası “(16) Kanunun Ek-1 sayı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark