Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1’de yer alan kullanılmış malların yenilenerek tekrar satışa sunulmasına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Ödeme Hizmetlerinde TR Karekodun Üretilmesi ve Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, 20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun çerçevesinde ödeme hizmeti kapsamına giren ve karekod kullanılarak yapılan ödeme işlemlerini kapsar.

Ticaret Uzmanlığı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik, ticaret uzman yardımcılarının mesleğe alınma, yetiştirilme, tez ve yeterlik sınavları ile ticaret uzmanlığına atanma usul ve esaslarını; ticaret uzmanı ve ticaret uzman yardımcılarının çalışma usul ve esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları düzenlemektedir.

Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği (Karar Sayısı: 2837)

Ekli “Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulmasına, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri gereğince karar verilmiştir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2846)

Ekli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince karar verilmiştir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti 15 Ağustos 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31214 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/2/2018 tarihli ve 30…

 

Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler

Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği Bakanlık İznine Tabi Şirketler Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlığımız iznine tabi şirketler…

 

KGK Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru

KGK Uzaktan Eğitim Programlarına İlişkin Duyuru Bilindiği üzere Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği’nde temel mesleki konularda yürütülen…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark