31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli 3. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (3. Mükerrer) CUMHURBAŞKANI KARA…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 30/12/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/7413], [01/7415], [01/7416], [01/7419] ve [01/7423] Sayılı Kararları

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararları 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 (5. Mükerrer) Kamu Gözetimi. Muhasebe… 

 

SGK – Beş Puanlık İndirimde Türkiye Geneli Borç Sorgusu Yapılacağına İlişkin Duyuru

SGK Beş Puanlık İndirim Türkiye Geneli Borç Sorgusu 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan beş puanlık indiri… 

 

2022 Yılı Vergi Takvimi

2022 Yılı Vergi Takvimi Mükelleflerimizin vergi türlerine göre beyan ve ödemelerini, elektronik defter beratlarını ve bildirimler gibi vergisel yüküml…

 

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 31 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31706 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geç… 

 

 

30 Aralık 2021 Tarihli 2. Mükerrer Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 30 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31705 (2. Mükerrer) Hazine Taşınmazlarının İ… 

 

 

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri

Aralık Ayında Yapılan Yeniden Değerleme İşlemlerine Ait Verginin Beyan ve Ödeme Süreleri VUK Geçici 31’inci Madde Uyarınca Aralık Ayında Yapılan… 

 

 

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat

29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Mevzuat 29 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31704 Cazibe Merkezleri Programı Kapsamında…

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark