Bireysel Emeklilik Sistemine Yabancı Para Cinsinden Yapılan Katkı Payı Ödemeleri İçin Devlet Katkısı Oranının Belirlenmesine Dair Karar (Karar Sayısı: 2477)

Bireysel Emeklilik Yabancı Para Katkı Payı 24 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31108 Karar Sayısı: 2477 Ekli “Bireysel Emeklilik Sistemine Yabanc…

 

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği Usul ve Esasları Açıklandı

Günlük 39,24 TL Tutarındaki Nakdi Ücret Desteği ÖZET: 1) 15/3/2020 tarihinden sonra 4447 sayılı Kanunun 51’inci maddesi kapsamında iş sözleşmesi feshe…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar

Nakdi Ücret Desteği Uygulaması 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 24’üncü Maddesi Kapsamında Yapılacak Nakdi Ücret Desteği Uygulamasına İ…

 

Yeni Vergi Takvimi – Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri

Yeni Vergi Takvimi Vergi ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Değişen Beyan, Ödeme, Bildirim ve Yükleme Süreleri ÖZET Coronavirüs salgını dolayısıyla Ge… 

 

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2020/10 – Asgari Ücret Desteği TC. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06.01-E….

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 399) 22 Nisan 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31107 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları – 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Önemli Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı Açıklamaları 7244 Sayılı Kanunla Getirilen Düzenlemeler Sermaye Şirketlerinin Kar Payı Dağıtımı 30/09/2020 Tarihine Kadar %25 ile Sı…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 – e-Defter Oluşturma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 128 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi i… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark