Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ

Bina İnşaatları Ahşap ve Metal Kalıplar 06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31296 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,… 

 

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması 06 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31296 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından: MADDE 1 –…

 

Ertelenen Primlerin KDV Mahsubu Yoluyla Ödenmesi – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-206.04.05-13263845 Tarih: 4/11/2020 Konu: Ertelenen Primlerin…

 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3180)

DASK Hasar Fazlası Reasürans Desteği 3180 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Karar Sayısı: 3180 Ekli “Doğal Afet Sigortalan Kurumu Tarafın…

 

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği Değişiklik 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli… 

 

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği Değişiklik 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli ve 29…

 

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik 05/11/2020 05 Kasım 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31295 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 13/6/2014 tarihli…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark