SGK – Yapılandırma Kanununda Merak Edilen Tüm Soru ve Cevaplar

SGK – Yapılandırma Kanununda Merak Edilenler Sosyal güvenlik alacaklarının yapılandırılması sigortalı ve işverenlere ne gibi faydalar sağlamakta…

 

Vergi Takvimi – Mayıs 2023

Vergi Takvimi – Mayıs 2023 Mayıs 2023 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih Vergiler – Harçlar – Bildirimler ve Diğerleri 01/04/2023 02/…

 

7440 Sayılı Kanun Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan…

 

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı

7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu Rehberi Yayınlandı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde ye..

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hükümlerine Göre Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerle İlgili 12/1/1995 Tarihli ve 95/6430 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7166)

25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7166 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre basit usulde v…

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 31/3/2023 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7165)

25 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32171 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7165 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 14 üncü maddesini…

 

İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin İş Akdinin Feshinden Sonra İşveren Tarafından İşlenmeye Devam Edilmesi

İlgili kişinin kişisel verilerinin iş akdinin feshinden sonra işveren tarafından işlenmeye devam edilmesi” hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun…

 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine Konu Edilmek Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirebilecekleri Süreler Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7103)

20 Nisan 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32169 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7103 Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezler…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark