2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

2023 Yılı Defter İşlemlerine İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar (01.01.2023 Tarihinden İtibaren Yapılması Gereken İşlemler) 1-) 2023 Yıl Karşıla…

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci Maddesinde Yer Alan Eğlence Vergisi Nispetleri ile İlgili Karar (Karar Sayısı: 6584)

2023 Eğlence Vergisi Nispetleri 21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32050 Karar Sayısı: 6584 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci ma…

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Sürenin 31/12/2024 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6583)

KVDK Geçici 39 uncu Maddesinin Birinci Fıkrası Süre Uzatımı 21 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32050 Karar Sayısı: 6583 3065 sayılı Katma Değer…

 

2023 MTV – 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi

2023 MTV – 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 Yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarlarına Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranının Belirlenmesine…

 

Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayınlandı

Elektronik Ortamda Beyan Rehberi Yayınlandı Vergiye gönüllü uyumu güçlendirmeye yönelik olarak Başkanlığımızca sunulan teknoloji tabanlı elektronik hi…

 

SGK Genel Yazı – Antalya İlinde Meydana Gelen Sel Afeti Nedeniyle Erteleme

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-35158785-202.99-58160363 Tarih: 15.12.2022 Konu: Antalya İlinde meydan…

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik 17 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32046 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:..

 

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi

2023 Yılı Uzlaştırmacı Asgari Ücret Tarifesi 17 Aralık 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32046 Adalet Bakanlığından: Amaç MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amac…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark