Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları – Temmuz – Aralık 2022 Dönemi

Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları Asgari Ücret GV ve DV İstisnası Örnek Uygulamaları – Temmuz – Aralık 2022 Dönemi — Asga…

 

Meslek Mensuplarının Sorumlulukları – Vergi Denetim Kurulu Açıklamaları

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Sayı : E-55935724-010.07-10120 Konu: Meslek Mensuplarının Sorumlulukları Tarih: 03.08….

 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ARGE Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama… 

 

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri

2023 Yılı Bina Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri 2023 m2 İnşaat Maliyeti Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81) 25 Ağustos 2022 Tari…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark