2024 Kıdem Tazminatı Tavanı – Temmuz 2024

2024 Kıdem Tazminatı Tavanı – Temmuz 2024 2024 Kıdem Tazminatı Tavanı (01/01/2024 – 30/06/2024) = 35.058,58 TL 2024 Kıdem Tazminatı Tavanı… 

 

Mali Tatil Başladı – Temmuz 2024 Vergi Takvimi

Mali Tatil Başladı – Temmuz 2024 Vergi Takvimi 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununa göre, her yıl temmuz ayının birinden yirm… 

 

İndirilecek KDV Listesinde Yapılan Değişiklikler – Dijital Vergi Dairesi Duyurusu

06/2024 dönemi ve sonraki dönemlerden itibaren geçerli olmak üzere, İnternet Vergi Dairesinden girişi yapılan İndirilecek KDV Listesi Formatında değiş…

 

7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7518 sayılı SPK’da Değişiklik – Kripto Varlıklar 02 Temmuz 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32590 Kanun No: 7518 Kabul Tarihi: 26/06/2024 M…

 

Vergi Takvimi – Temmuz 2024

Vergi Takvimi – Temmuz 2024 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/06/2024 01/07/2024 Mayıs 2024 Dönemine Ait Mal ve H…

 

SGK Genelgesi 2024/9

SGK Genelgesi 2024/9 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-83604451-207.02-97373593 Konu : 5510 sayılı Kanu…

 

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılması Yönetmelikte Değişiklik Yapılması

Mevzuatın Adı: Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılm…

 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına Yönelik Başvuru Duyurusu

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (KOOP-DES) Yönelik Başvuru Duyurusu Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatır…