Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7887 Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırı…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) – 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı VUK 554 25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: B…

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

24 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32379 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7846 İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hes…

 

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Güncellendi

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Güncellendi Söz konusu Broşürde; İstisnanın kap..

 

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması – SGK Genel Yazı

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan…

 

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları

Bilindiği üzere, 2013-11 sayılı Kurum Genelgesinin “2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti” başlıklı bölümünde; T…

 

07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi

07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi Bilindiği üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmad…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32373 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7803 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı list… 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark